Bạn bè 360°

Hãy mời bạn bè cùng kết nối và chia sẻ thông tin tại LinkHay hoặc quan tâm những thành viên nổi bật để cập nhật hoạt động của họ.
  •  
    TuyPhong ghi chép

    Lý tưởng

    Lịch sử đã qua. Chúng ta hãy coi đó là những tháng năm vận mệnh dân tộc phải trải qua. Một hành động của một con người còn khó toàn vẹn, huống chi cả một đất nước. ĐỘC LẬP -TỰ DO-TOÀN VẸN LÃNH THỔ bạn " werpv" chắc chắn cũng đồng ý là điều bất khả xâm phạm đúng không? Tôi tin chắc rằng bạn cũng...
Website liên kết