Bạn bè 360°

 •  
  tieudinh90 ghi chép

  Lịch sử [1]

  [1] vì có thể còn [2] hay [3] =))
  - Lý -

  [quote]Thời gian này vẫn còn tục xăm mình. Từ vua đến quân sĩ ai

  cũng xăm mình. Quân cấm vệ xăm vào ngực và chân những dấu hiệu riêng và được

  phép xăm hình rồng lên người. [/quote]


Website liên kết