Bạn bè 360°

 •  
  leonking ghi chép

  bất hủ

  ‎[Cho].................... dù số́ phận có́ long đong
  [Anh].................. vẫn yêu em trọn một lòng
  [Ít].................. nhiều thể̉ hiện mình em biết
  [Tiền]......... tài danh vọng cũng bằng không

  [Em].............hạnh phúc khi anh kề bên
  [Hết]............cả cuộc...
Website liên kết