Bạn bè 360°

  •  
    ndk ghi chép

    30-09

     Mưa, gió, lạnh; vậy mà gần như những lúc mưa nhất, gió nhất thì nó lại ở ngoài đường. Đi đường, nó thấy đôi giày mà nó chuyên dùng để đi những lúc mưa gió của nó bị ướt, tự nhưng nó nghĩ đến một chuyện, rồi nó thấy thương cho đôi giày mà nó đang đi và nó hứa nó sẽ dành nhiều tình cảm hơn cho nó,...
Website liên kết