Bạn bè 360°

 •  
  phuoctienb ghi chép

  THẦY CÔ

  408.Nhất tự vi sư, bán tự vi sư
  409.Tôn sư trọng đạo

  410.Ân sư vĩnh ký

  411.Dòng sông sâu con sào dài đo được
  Lòng người đưa đò ai biết được sự bao la

  412.Thời gian dẫu bạc mái đầu
  Tim trò vẫn tạc đậm câu ơn thầy

  413.Ơn của thầy bao la vô...
Website liên kết