Bạn bè 360°

 •  
  Thyssenka ghi chép

  Biểu tình

  Các cuộc biểu tình chống Trung Quốc đã dừng, đây là lúc thích hợp để

  đánh giá một số trí thức trong vụ này. Biểu tình xảy ra là lẽ tất nhiên.

  Hành vi của Trung Quốc đã khiến người yêu nước không thể ngồi yên, họ

  xuống đường để phản đối Trung Quốc. Nhưng tại sao nó lại xảy ra...
Website liên kết