Bạn bè 360°

  •  
    No_die ghi chép

    VẠN SỰ HANH THÔNG

    Đăng trên Tạp chí Đà Nẵng
    Số Xuân Mậu Tý VẠN SỰ HANH THÔNG Cao Huy Thuần           Mồng một Tết, vua mở tiệc thết cả triều đình, từ nhất phẩm đến tam tứ phẩm. Rượu nồng dê béo xong xuôi, vua nâng cốc hân hoan đề nghị:          - Khí xuân tươi tốt, vận nước đang hưng, hôm nay đầu năm, trẫm muốn...
Website liên kết