Bạn bè 360°

  •  
    phuoctienb ghi chép

    BÁO ĐỘNG ĐỎ

                 Làm ơn luân lưu thông tin này cho các bạn bè, gia đình, các người liên hệ .Trong những ngày sắp tới : xin đừng bao giờ mở bản tin nào (email or web) có tên gọi là : “Actualization of Windows Live”(khởi động Windows Live ? Note:Windows Live là package xài thế...
Website liên kết