Bạn bè 360°

 •  
  ThuyBG ghi chép

  12 giá trị sống

  12 giá trị sống bao gồm:

  1. Hòa bình: Hòa bình

  không chỉ là sự vắng bóng của chiến tranh. Nếu mỗi người đều cảm thấy

  bình yên trong lòng thì hòa bình sẽ ngự trị trên khắp thế giới.

  2. Tôn trọng: Bẩm sinh

  con người vốn là quý giá. Một phần của lòng tự trọng là...
Website liên kết