Bạn bè 360°

 •  
  hongnguachien ghi chép

  Suy ngẫm!!!

  Để biết được giá trị của MỘT NĂM, hãy hỏi một học sinh bị ở lại lớp.

  Để biết được giá trị của MỘT THÁNG, hãy hỏi một người mẹ vừa sinh non.

  Để biết được giá trị của MỘT TUẦN, hãy hỏi biên tập viên một tờ tuần báo. 

  Để biết được giá trị của MỘT GIỜ, hãy hỏi những...
Website liên kết