Bạn bè 360°

 •  
  ChjPheo ghi chép

  Bản kiểm điểm

  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Vinh, ngày ... tháng ... năm ...

  BẢN KIỂM ĐIỂM

  Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm
  Đồng kính gửi Ban giám hiệu nhà trường


  -Tên em là T , học sinh lớp 12I

  Hôm

  qua em đã phạm phải một tội...
  được loan tin bởi cuong205a
Website liên kết