Bạn bè 360°

 •  
  link_tinh ghi chép

  hmmm.

  Máy tính, sau nhiều ngày hoạt động với các phần mềm và tab đang chạy, đột nhiên crash. Tab và một phần dữ liệu có thể phục hồi, một phần khác thì không. 
  Buồn không biết để đâu cho hết, đành để mỗi nơi một ít.
  được loan tin bởi
Website liên kết