Bạn bè 360°

 •  
  tuanna0703 ghi chép

  Bot Linkhay trong tưởng tượng.

  Note : Màu đỏ là màu các action mình muốn bot linkhay có thể tương tác với site của mình.Ngoài ra mới nghĩ thêm một cái notify kiểu : Nhờ Bot hỏi chủ nhân (kiểu dang private message tới chủ bot). Khi click vào thì sẽ có 1 tập các câu hỏi có sẵn kiêu Q&A do mình tự define).Mới nghĩ được như vậy....
  được loan tin bởi n99o , TanNg1 người nữa
  tuanna0703
  @tanng em draft tạm như này. Còn mầy cái đang lăn tăn nhưng chưa biết làm thế nào.
  7 năm trước· Trả lời
  TanNg
  Lưu ý thế này, cái chỗ bot đang chạy không phải là chỗ duy nhất mà bot được phép hoạt động. Bạn có thể đề nghị các không gian khác dành cho bot, cũng như các quy tắc trong không gian đó. Ví dụ BB 360? Tab riêng? Box mới? v.v... mọi thứ bạn có thể nghĩ ra.
  7 năm trước· 12 Trả lời
Website liên kết