Bạn bè 360°

 •  
  TanNg ghi chép

  Bot tab concept

  Ý tưởng:

  Có thể có một tab cho các bot bạn đã follows, các access vào tab này thì chưa rõ ràng. Nhưng tab này sẽ chứa các nội dung sau

  - Các nội dung của bot bạn đã follow. Giúp bạn catch up/don't miss các thông tin từ nguồn bạn thật sự quan tâm gửi thông qua kênh bot mà không...
  được loan tin bởi thinker , Phtruong6 người nữa
Website liên kết