Bạn bè 360°

  •  
    quia_amo ghi chép

    Lành lạnh...

    Nếu thời gian gần đây bạn rảnh rỗi, tôi khuyên bạn không nên theo dõi tin tức thời sự hoặc những thứ như thế, bởi ngoài những tin tức về những dịch bệnh mới, những loại thuốc cũ dần mất tác dụng, đánh bom tự sát... vẫn xảy ra như cơm bữa thì bạn sẽ biết thêm 2 trận động đất liên tục xảy ra cùng một...
    được loan tin bởi
Website liên kết