Bạn bè 360°

  •  
    bai_tu_long ghi chép

    Nhà máy sản xuất vũ khí đầu tiên

    Sau Cách mạng tháng 8 năm 1945, để chiến đấu chống lại quân xâm lược, lòng yêu nước, quyết tâm bảo vệ độc lập của nhân dân Việt Nam có thừa, nhưng vũ khí lại rất thiếu. Lúc bấy giờ có hai thanh niên trí thức là Vũ Đức Toa và Trần Văn Kha bàn nhau xây dựng nhà máy sản xuất vũ khí. Họ không có tiền...
    được loan tin bởi
Website liên kết