Bạn bè 360°

  •  
    QCTT68 ghi chép

    Cuộc Đời Yêu Như Vợ Của Ta Ơi

    Tác giả: Việt Phương Năm xưa ta nói rất nhiều “cực kỳ” và “hết sức”Tội nghiệp nhất là ta nói chân thành rất mựcChưa biết rằng “trời” còn xanh hơn “trời xanh”Ta thiếu sự trầm lắng đúc nên bởi nhiệt tình Ta cứ nghĩ đồng chí rồi thì không ai xấu nữaTrong hàng ngũ ta chỉ có chỗ của yêu...
    được loan tin bởi
Website liên kết