Bạn bè 360°

  •  
    Thanh127 ghi chép

    Giới thiệu sơ đồ kết cấu dàn không gian mái sảnh

    Tham khảo sơ đồ kết cấu dàn mái không gian được cấu tạo từ ba lớp lưới thanh nhằm bảo đảm độ cứng cần thiết cho hệ kết cấu.Hệ kết cấu thép mái không gian nhịp lớn thường dùng là dạng hệ lưới thanh không gian liên kết. Loại kết cấu mái này có các đặc điểm sau đây:– Tải trọng được truyền theo hai...
    được loan tin bởi
Website liên kết