4 Bình luận
  • dangquang1020
    Thê chắc kiếp trước làm ác nhiều nên kiếp này lương thiện thì cũng gặp khó khăn thôi. Thôi thì kệ con mẹ nó, cứ sống ác đi cho chết mẹ kiếp sau cũng đc
Website liên kết