4 Bình luận
  • MatongLanhKhe
    ... trước khi xuống xe, vì quá hãi nó đã "tiên hạ thủ vi cường", xiên cho tôi một nhát.
    May mà phúc nhà tôi lớn nên vẫn còn sống.
Website liên kết