2 Bình luận
  • HansNam
    chiến tranh chống khủng bố có quy mô toàn cầu rồi, có sự tham gia của nhiều nước rồi, sao vẫn không được coi là CTTG 3?
Website liên kết