1 Bình luận
  • tuannk
    Ngay ở thủ đô là huyện Thạch Thất có mấy xã đặc biệt là Chàng Sơn cũng tương tự như trên từ hơn 10 năm nay.
Website liên kết