1 Bình luận
  • n0bjt4
    "mình nghĩ giết người mới là phạm tôi, còn mình làm ra người thì sao là phạm tội ạ"
Website liên kết