10 Bình luận
  • NhatLaBet
    @sotaydulich là thế này
    Gửi mess cho nhau nhiều năm rồi nhưng năm nay nó đi lấy chồng và tiết lộ pass hòm thư cho chồng
    Thằng chồng cay nên trả lời thay cho vợ
    Hoặc có khả năng anh ấy bị người thứ 3 biết pass xỏ lá
Website liên kết