2 Bình luận
  • LinhXinhXinh
    Bao nhiêu mặt trái của chủ đầu tư lừa người mua. Rồi thì hiệp hội nọ kia, cò nhà đất thi nhau đẩy giá lên cao thì chả kêu.
  • LinhXinhXinh
    Toàn thấy lão này nói hay cho chủ đầu tư chả thấy có gì liên quan đến quyền lợi của người mua gì cả.
Website liên kết