1 Bình luận
  • vt57vt571
    Không thấy đề cập đến lương của đa số lính NVQS. Tiêu chí biên chế 1 sỹ quan - 10 lính nghĩa vụ, nói như vậy đại đa số quân thường trực vẫn giữ mức lương còm 520k/tháng. Bài báo nói nâng lương cho quân nhân là sai, sự thật chỉ là nâng lương cho quân nhân nằm trong biên chế, lực lượng này chiếm 1/10 quân số.
Website liên kết