13 Bình luận
  • TusHai
    Hồi phẫu thuật bên Thái, mặc dù có thuốc mê nhưng em vẫn chứng kiến toàn bộ quá trình phẫu thuật của mình. Em thấy cũng bình thường mà
Website liên kết