2 Bình luận
  • Ahem
    Biết "dồi" khổ lắm, nói mãi!
  • Phong_Cach
    vì cơ chế là nguồn gốc và nguyên nhân của mọi nguồn lợi " vô hình " mà những người làm hành chính có thể vin vào kiếm lợi
Website liên kết