39 Bình luận
  • sotaydulich
    ông Ted tư vấn kỹ quá
  • TanNg
    @thinker Chả nhẽ vẫn tập luyện thường xuyên
  • debone
    Mỗi lần công du về là lại bị vợ lằn nhằn vì mất nhẫn. Bà mua cho lần này là lần cuối, lần này sang VN mà mất nữa thì liệu hồn.
Website liên kết