29 Bình luận
  • tuanna0703
    Nếu gặp Obama thì nên hỏi : How much does tomahawk cost? Can you fire Mr Xi for us? (4fun)
Website liên kết