3 Bình luận
  • AvanSutoLatsu
    Biển hồ thứ hai là Galilê

    Có thể biển hồ Galilê hút khách du lịch hơn nhưng khi nói đến biển hồ Galilê thì rất ít người biết, nói đến Biển Chết thì ai cũng biết.
    Còn nữa, theo em biết thì người ta khai thác muối ở Biển Chết nên nó mang lại nguồn lợi khá tốt, du khách muốn đến đây tham quan cũng rất nhiều. Trước em có đọc bài về việc diện tích mặt nước Biển Chết đang bị thu hẹp, sắp sửa cạn khô thành mỏ muối nên người ta còn phải tìm cách để "cứu sống Biển Chết"
  • congbui5093
    “Sự sống” trong họ rồi cũng chết dần chết mòn như nước trong lòng biển Chết
Website liên kết