3 Bình luận
  • vadaihiep
    Link gửi đúng quy trình thế này mà ko lên hot nhỉ
  • SuperZaiross
    Khi 1 vấn đề được biện bạch là đúng quy trình , lại chẳng thấy truy đến cùng nguồn gốc có đúng quy trình thật hay ko
  • caaac
    Đúng quy trình mà vẫn sai thì phải sửa lại ngay quy trình và xử những người làm ra quy trình đểu
Website liên kết