2 Bình luận
  • CaoChill
    Các đồng chí đã nói là "vỏ thùng không" rồi mà, lại thằng kết toán - thủ kho nào xuất hàng lộn rồi!
  • BoKua
    Bệnh dịch này ko chừng có tính khu vực chứ ko chỉ quốc gia. Có lẽ Asean hay ít nhất bộ tứ "có l mới vui (CLMV) cần cùng vào cuộc để diệt trùng.
Website liên kết