8 Bình luận
 • thinker
  @ohisee
  Trong phiên họp quốc hội được truyền hình trực tiếp ngày 31/10/2014, Thích Thanh Quyết kiến nghị đảng và nhà nước CSVN phải xây dựng quân đội mạnh như quân đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. [wiki]


  Đại đức nói hay quá (bác ko được nói lái từ nào trong câu này!).
 • ntmj27
  Đúng là thời mạt pháp
 • TusHai
  Đại đức sắp thành chính quả rồi, vài chục mắt vài chục tay....
 • ntmj27
  Đúng là thời mạt pháp
 • ohisee
  Lại phải mất công Google: Thích Thanh Quyết
  • thinker
   @ohisee
   Trong phiên họp quốc hội được truyền hình trực tiếp ngày 31/10/2014, Thích Thanh Quyết kiến nghị đảng và nhà nước CSVN phải xây dựng quân đội mạnh như quân đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. [wiki]


   Đại đức nói hay quá (bác ko được nói lái từ nào trong câu này!).
 • AvanSutoLatsu
  "Công việc hiện tại" thì tính là các chức danh đã làm cho tới hiện tại hay là hiện tại đang kiêm nhiệm từng đấy chức danh nhỉ
 • maylamgiado
  đã từ lâu tồn tại 1 khái nệm sư công chức rồi mà. thường thôi.
Website liên kết