1 Bình luận
  • kekin
    Ăn thì nhạt nhẽo, chim cò chỉ để xè, thay vì uống dẻo để Kamasutra thì chỉ ẹo ẹo để hòng sống thọ. Thế thọ chi chời?
Website liên kết