14 Bình luận
  • signoreV
    @4o4 giọng văn y chang tụi DLV ở VN. Chân rết của tuyên giáo chứ còn ai vào đây nữa
Website liên kết