12 Bình luận
  • ohisee
    Oài, em cũng nghĩ thế từ đầu
  • luanth
    hên xui, giờ tới iphone bắt đầu rộ lên bị mất sóng, bị hú cpu, bị nóng quá trời đó thôi.
  • kolec
    ngày xưa các cụ đã bảo rồi, với thuyền to thì chỉ vết nứt bằng cái đinh thôi cũng có thể là đắm thuyền, huống hồ cả 1 đế chế, Nokia còn đứt nữa là. ..
Website liên kết