11 Bình luận
 • lnt4129
  Thăng giờ chắc đang lo thân mình rồi, lụt thì kệ lụt
 • signoreV
  Thêm 100k tỉ với 5 năm nữa nhé. Còn không hết thì để đồng chí nhiệm kì sau tính tiếp
 • halv2000
  Bí thơ thì bây giờ chắc đang ngồi nghĩ bạc tóc ở Trần Quốc Thảo
 • lnt4129
  Thăng giờ chắc đang lo thân mình rồi, lụt thì kệ lụt
 • boss-boss
  vấn đề này là của ông kì trước làm bây giờ nó mới bung ra: thối um lên thôi. Bác # bây giờ lo ghế bác ngồi chắc đã thì may ra mới lo chuyện không phải bơi trong nhà khi mưa tới nữa
 • Dr2g0n
  Mấy ông đang bàn nhau chia chác 10.000 tỷ chống lụt tiếp theo chứ làm gì nữa. Hỏi thừa.
 • TrNgo
  Các bác đang bận bắt cá, hỏi có gì không?
 • mh_iss
  Chống ngập cho cả thành phố, chứ phải khơi khơi đâu mà làm xong ngay được. Còn nếu bảo bỏ cả khối tiền ra đó mà k làm xog ngay được thì mắc cười nữa.
 • h2tn1987
  à, đi công to việc lớn rồi
Website liên kết