22 Bình luận
  • kanishi
    Ah rồi, do thằng gửi link đếu có tâm định hướng dư luận, oan cho anh Tiến
  • kanishi
    Không phải do cô đơn mà là do nhiều tiền, đéo có tiền xem, ngoại ngoại cái bíp
Website liên kết