19 Bình luận
  • Jen0504
    Vote cho nỗ lực âm nhạc của chủ thớt thôi chớ bài này Tô Chấn Phong là đỉnh rồi, không ai qua được mà Hiền Thục thì lại càng k thể hát loại này được.
    Nghe Tô Chấn Phong hát xong mà không muốn tự tử mới lạ.
  • thinker
    Nghe Thục Hát

    Phải làm 3 việc này 1 lúc sao mà tập trung?
Website liên kết