1 Bình luận
  • elizabethtong79
    Cái kiểu người Việt mình là cùng nhau đi ăn, chỉ một người trả tiền, (thậm chí là tranh giảnh nhau trả tiền) nhưng trong lòng lại hậm hực!!
    Vậy tại sao chúng ta không cùng nhau chia sẻ để bớt đi gánh nặng??
Website liên kết