17 Bình luận
  • kekin
    Che có tâm quá Khó đọc quá Mờ quá Đọc không ra
  • DMT
    Vấn đề là ông con đang cáu vì có thằng "bố" = tuổi
Website liên kết