4 Bình luận
 • Hau_Nguyen
  Hay quá :x
 • vt57vt571
  Dù thế nào thì dân Gia Định vẫn ủng hộ Nguyễn Ánh. Quang Trung anh hùng nhưng với người chống đối và các gia tộc thân thiết với chúa Nguyễn, ông không cảm hóa mà lại dùng bàn tay sắt để trị nên để lại hậu họa khôn lường sau khi ông mất. Tự ông đã đẩy họ tụ tập về dưới cờ Nguyễn Ánh. Cụ kỵ của mình cũng nằm trong số ấy.
 • Nova
  Die hard
 • kolec
  Hồ thơm lấy gì để so với vua Gia Long, 1 thằng tướng cướp, 1 thằng ngoại tộc nhoi lên. người mở mang bờ coi việt nam nhất vẫn là vua Gia Long vua của người dân Việt, con cháu của tướng quân trung quân Nguyễn Kim là cháu của 10 đời chúa nhà Nguyễn, là ông tỏ của 13 đời vua nhà Nguyễn.
Website liên kết