2 Bình luận
  • thuchi123
    Câu trả lời ngắn gọn là phải học để có thể ra nước ngoài làm việc.
  • karu88
    Điểm thứ 2 ngay sau tiếng anh.
    "Học tốt những môn ở trường"
Website liên kết