1 Bình luận
  • dungfit
    Hai cần cẩu ở Hà Lan đã sụp đổ trong khi di chuyển một phần của một cây cầu, làm bị thương ít nhất 20 người và phá hủy 20 ngôi nhà
    (Two cranes in the Netherlands have collapsed while moving part of a bridge, injuring at least 20 people and destroying 20 houses)

    https://ltus.me/eJs
Website liên kết