9 Bình luận
  • TusHai
    Yeah, bác @cohi đã trở lại
  • shvthn
    Fpt bán cổ phần cho cổ đông song không có quyền chi phối. Tên thương hiệu vẫn giữ nguyên, nói cách khác mọi cơ chế vận hành vẫn như cũ.
Website liên kết