45 Bình luận
 • VuonChuoi
  khôn vậy khi nào chết
 • vt57vt571
  @reader Chúng không thể đứng trong pháp luật và cũng không thể đứng ngoài pháp luật. Chúng phải đứng trong pháp luật đồng thời không phải trong pháp luật.
 • sotaydulich
  dọn đường khởi tố cả làng chứ sao. tiện thể đạp luôn anh Chung xuống
 • hungskate
  :v vãi cả xin lỗi
 • ko_co_gi
  Sao em thấy trong cái đảng đó thằng nào tên dũng cũng md hết vậy
Website liên kết