31 Bình luận
 • kophaithach1
  ta có: -32 +-31+ .... +32 =0 có 65 số.
  =>Ta đưa về 33 + 34 =67 => 2 số
  65+2 = 67.
  đáp án: có 67 số tự nhiên.
 • sosk
  Mới đọc tít, chưa rõ đề ra cho hs lớp mấy.
  Giải với kiến thức học sinh cấp 3:
  Tổng -32 đến -32 + (n-1) = n(n+1)/2 - 33n
  Thành bài toán n(n+1)/2 - 33n = 67
  Giải có nghiệm n = -2 hoặc n = 67
  n = 67 thỏa mãn. Vậy n = 67

  Giải với kiến thức học sinh cấp 2 (thậm chí cấp 1):
  "Dễ nhận thấy" ( )
  Tổng bắt đầu từ số âm. Do đó, để có tổng > 0 thì số lớn nhất phải > 32.
  Lúc đó tổng sẽ là: (-32)+(-31)+...+ 31 + 32 + ... (y-1)+y.
  Giả sử từ 32 đến số lớn nhất có x số.
  Tổng sẽ còn là 33+..+(32+x)
  ta cũng có 67/2 = 33,5
  67/3 = 22,(3)
  Do đó x < 3.
  Thử với x = 1 và x = 2 ta thấy x = 2 thỏa mãn.
  Như vậy tổng sẽ là: -32+(-31)+...+31+32+33+34 = 67
  => n = 67

  Giải với phong cách học sinh lười:
  -32 là số nguyên, không phải số tự nhiên => đề vớ vẩn, sai toét, không giải
 • cuong205a
  trả tiền à
  We're sorry, we are not able to log you in
  In order to access our website, your browser must accept cookies from NYTimes.com. More information on cookie settings »
 • sosk
  Mới đọc tít, chưa rõ đề ra cho hs lớp mấy.
  Giải với kiến thức học sinh cấp 3:
  Tổng -32 đến -32 + (n-1) = n(n+1)/2 - 33n
  Thành bài toán n(n+1)/2 - 33n = 67
  Giải có nghiệm n = -2 hoặc n = 67
  n = 67 thỏa mãn. Vậy n = 67

  Giải với kiến thức học sinh cấp 2 (thậm chí cấp 1):
  "Dễ nhận thấy" ( )
  Tổng bắt đầu từ số âm. Do đó, để có tổng > 0 thì số lớn nhất phải > 32.
  Lúc đó tổng sẽ là: (-32)+(-31)+...+ 31 + 32 + ... (y-1)+y.
  Giả sử từ 32 đến số lớn nhất có x số.
  Tổng sẽ còn là 33+..+(32+x)
  ta cũng có 67/2 = 33,5
  67/3 = 22,(3)
  Do đó x < 3.
  Thử với x = 1 và x = 2 ta thấy x = 2 thỏa mãn.
  Như vậy tổng sẽ là: -32+(-31)+...+31+32+33+34 = 67
  => n = 67

  Giải với phong cách học sinh lười:
  -32 là số nguyên, không phải số tự nhiên => đề vớ vẩn, sai toét, không giải
 • kophaithach1
  ta có: -32 +-31+ .... +32 =0 có 65 số.
  =>Ta đưa về 33 + 34 =67 => 2 số
  65+2 = 67.
  đáp án: có 67 số tự nhiên.
 • 02274
  "Dễ nhận thấy":
  (-32)+(-31)+...+ 33 + 34 = 67
  Do đó n = 67
 • TKM
  Số tự nhiên là số nguyên lớn hơn hoặc bằng không mà.
 • Duy_Truong
  Thế quái nào n số tự nhiên mà số bé nhất từ -32 nhỉ! Bẫy à?
 • TanNg
  33+33=67. -32-->32 tổng = 0

  Giải mất 2 giây sau khi nhìn kết quả ông khác
 • D4rkSoul
  -32+32+33+34=67
  Nhanh gọn lẹ
 • kienech
  số tự nhiên phải lớn hơn hoặc bằng 0
Website liên kết