12 Bình luận
  • Quanph
    @kissme
    Haiz. Thật buồn mỗi lần thấy GHTK lại để khách hàng bức xúc đến nỗi bình luận thế này. Điều này cho thấy là mình chưa tiến bộ được bao nhiêu trong việc cải thiện ý thức công việc của một số cá nhân, mà sâu xa hơn là tư duy phục vụ. Đây là bài toán quan trọng nhất, và cũng là khó nhất trong ngành làm dịch vụ, các cty vận chuyển như GHTK cũng không ngoại lệ.

    Nhưng yên tâm, mình đang trực tiếp làm đây. Như bạn đã thấy, việc ghi nhận lại log cuộc gọi lại nảy sinh việc gian dối khác, chưa ổn. Đó mới chỉ bắt đầu, mình tin là các cơ chế mới được áp dụng bổ sung tiếp theo sẽ có hiệu quả thấy rõ hơn. Thật khó để được mọi thứ trọn vẹn ngay, nhưng tối thiểu GHTK cũng phải đạt đến chuẩn mực dịch vụ chung, trong thời gian tới.

    Chân thành cảm ơn Kiss, bình luận thẳng thắn giật mình tỉnh luôn. Đúng là còn nhiều lỗi sai phải học hỏi và sửa chữa nhiều.
Website liên kết