2 Bình luận
  • NDT206
    Dù đúng dù sai về pháp luật như thế nào, các thầy cô cũng nên quan tâm đến ảnh hưởng của hành động bản thân tới cuộc đời các em. Nhà giáo thì nên lo xây dựng con người, chứ cái kiểu này thật đáng ngại.
  • nhviet
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Độc lập trừ tự do trừ hạnh phúc)
Website liên kết